Přihláška

Proč se stát skautem

Skauting dá vašemu dítěti do života:

  • všestranný rozvoj, přátelství a zážitky
  • dovednosti, fair play, pohyb v přírodě a dobrodružství
  • péči o okolí a o druhé, ale i starost o vlastní rozvoj
  • úctu k věcem, které nás přesahují, poznávání křesťanských hodnot z Bible

Přihláška do oddílu

Přihlaste své dítě do skautského oddílu, dobře se o něj postaráme. Vyplňte, prosím on-line přihlášku.

Kolik a jak zaplatit členský poplatek?

500 Kč / rok / dítě

Částku, prosíme, uhraďte na bankovní účet střediska 2602057222/2010. Jako zprávu pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte (v případě přihlášení sourozenců uveďte všechny děti).

Co zahrnuje členský poplatek?

Členský poplatek pokrývá pojištění dítěte na každé akci, právní podporu a slouží k financování chodu oddílu, např. údržbě a opravám klubovny či materiálu. Fungování oddílu je z velké části financováno Církví bratrskou Trojka v Ostravě.

Stane se vaše dítě skautem?